Przedszkole Nr 199
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 199 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 
Zasady funkcjonowania
Treść

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i na wniosek dyrektora placówki;

W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, epidemia grypy inne) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dwunastu w każdej z nich z zachowaniem zasady wiekowej.

 

a)   Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dziennie od 7.00-17.00;

b)   Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00- 13.00;

c)   Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00;

d)   Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00

 

1)       Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu Nr 199 wynosi 100.

2)       Przedszkole Nr 199 jest placówką złożoną z czterech oddziałów.

3)       Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

4)       W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu  prowadzącego przedszkole liczba dzieci w oddziale może być inna.

5)       Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych.

6)       Przedszkole nie jest przedszkolem specjalnym.

7)       Przedszkole jest placówką publiczną nieferyjną.

 

       I.   Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ  prowadzący.

 

W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 

a)      czas pracy poszczególnych oddziałów;

b)      liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

c)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

d)      czas realizacji podstawy programowej w danym roku.

 

     II.    Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

   III.     Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia:

 

700 - 815       Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne i tematyczne, praca indywidualna wyrównawcza z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi uzdolnionymi, utrwalenie treści programowych z dnia poprzedniego, zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń porannych.

815 - 830       Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

830 - 900      Śniadanie.     

900 - 930      Swobodne zabawy dzieci w kącikach tematycznych.

930 -1030     Zajęcia dydaktyczne realizujące treści programowe zgodne z planami miesięcznymi. wycieczki piesze i autokarowe, przedstawienia teatralne , audycje baletowe, koncerty muzyczne   

                   / W grupach młodszych, z uwagi na krócej trwające zajęcia czas  wykorzystywany jest na swobodną zabawę dzieci, zabawy z całą grupą pod kierunkiem nauczyciela lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym./

1030 – 1045 Czynności higieniczne i samoobsługowe , przygotowanie do wyjścia do   ogrodu.

1045 – 1145   Pobyt dzieci na powietrzu, organizowanie gier i zabaw ruchowych z wykorzystaniem sprzętu terenowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

                   / przewidywany czas pobytu dzieci w ogrodzie to minimum  

                   1 godzina, może on być skrócony lub wydłużony w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych./

1145 - 1200    Powrót z ogrodu. Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

1200 – 1245   Obiad.

1245 - 1415    Odpoczynek poobiedni w grupach młodszych w formie leżakowania.

                    /W grupie starszej, odpoczynek trwa 15-30 min, w tym czasie dzieci słuchają muzyki relaksacyjnej lub baśni, praca indywidualna i wyrównawcza, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne./

1415 – 1430   Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku.

1430 - 1450    Podwieczorek.

1450 - 1700    Ciąg dalszy zajęć dodatkowych, praca indywidualna i wyrównawcza, swobodne zabawy w zależności od zainteresowań dzieci, w okresie jesienno – zimowym utrwalenie treści programowych, w okresie wiosenno – letnim pobyt dzieci w ogrodzie.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.jmoskalik 13-12-2012
Aktualizujący bzmw/ext.jmoskalik 13-12-2012
Zatwierdzający bzmw/ext.jmoskalik 13-12-2012
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-12-2012
Liczba odwiedzin: 37189